Skip to content

Fysiotherapie bij Veel Beter

Jaren geleden is Veel Beter gestart als fysiotherapiepraktijk. De meeste mensen zeggen dan ook nog: “ik ben onder behandeling bij Veel Beter Fysiotherapie”. Veel Beter is allang niet alleen fysiotherapie meer, we weten immers dat samenwerking met andere disciplines je sneller doet herstellen. Vandaar de al jarenlange planning voor een groter pand met daarbij meerdere disciplines en betere faciliteiten.

De oorsprong van onze denkwijze:
Waarom herstelt de ene enkelband sneller dan de andere enkelband? Deze vraagt heeft ons vanaf onze start gefascineerd. Natuurlijk zijn er simpele antwoorden op: de ene persoon is conditioneel beter, de andere is een veel jonger persoon. Nu is er een aantal invloeden waar wij zelf weinig invloed op hebben. Om zelfstructureel meer grip en invloed te hebben op een sneller herstel van de pijnklachten en blessures zijn we 20 jaar geleden gestart met het bouwen van een database. Een aldoor groeiende database om alle fysieke verbindingen in je lijf in kaart te brengen. Dus elke keer als je binnenkomt checken we zoveel mogelijke fysieke verbindingen van je pijnklacht/blessure. Spier, diepe fascie, zenuw, bot en gewrichtsband; stand, beweeglijkheid en lengte. Meer invalshoeken betekent een completer beeld. Simpel!

De therapie:
Na het beoordelen van alle fysieke verbindingen hebben wij een lijst welke verbindingen naar ons idee een negatieve invloed hebben op je pijnklacht/blessure. Dit kan een afwijkende stand zijn, een krachtsvermindering, minder beweeglijkheid in een gewricht, een overactieve spier. Tijdens de behandeling, een strikt bepaalde combinatie van manuele behandeling en fysieke training, richten wij ons op het creëren van een situatie waarin het lijf ongestoord kan repareren wat stuk is. Of kan rechttrekken wat misloopt. 3 doelen zijn voor ons essentieel: 

  1. We werken aan het verminderen van de pijn die je voelt. Pijn vertraagt herstel en heeft nadelige, soms blijvende, gevolgen.
  2. Alles wat van invloed kan zijn op je blessure bekijken, corrigeren en trainen we met jou. Een verminderde of slechte conditie, verkorte spieren, weinig kracht of een beperkte bewegingsvrijheid staan een razendsnel herstel in de weg.
  3. We verbeteren je specifieke fitness: je lijf moet aankunnen wat jij ervan vraagt. Iedere sport vereist een geheel eigen combinatie van onder andere kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen.

Deze “academische” benadering zorgt ervoor dat het gemiddelde aantal behandelingen per acute blessure-indicatie bij ons veel lager ligt.

Chronische blessures:

Je zal begrijpen dat dit niet bij elke blessure van toepassing is. Het herstel na bijvoorbeeld een voorste kruisband operatie is vele malen langer dan de hierboven beschreven acute pijnklachten/blessures. Maar ook bij de langdurige chronische pijnklachten begeleiden wij het totale proces. Van je eerste passen op krukken tot complete return-to-play. We hebben hierbij een geheel netwerk van sportartsen, orthopeden en orthomanueel artsen voor je klaar staan. 

Om een zo compleet mogelijke aanpak te kunnen leveren hebben we dus Veel Beter Fysiotherapie aangevuld met Veel Beter Voeding, Veel Beter Performance en hebben we intern een eigen MSK-arts. Onze overkoepelende naam is nu dus Veel Beter, waar al deze samenwerkende specialisten onder vallen.

Ben je benieuwd naar hoe al deze specialisten hun rol binnen VB zien? Aankomende weken komen ook zij aanbod.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *